Nước hoa theo độ tuổi - Nước hoa nhập giá sỉ, nước hoa Pháp