Nước hoa và phái đẹp - Nước hoa nhập giá sỉ, nước hoa Pháp