Tháng Tư 2018 - Nước hoa nhập giá sỉ, nước hoa Pháp