Tháng Mười 2017 - Nước hoa nhập giá sỉ, nước hoa Pháp