Tháng Tư 2016 - Nước hoa nhập giá sỉ, nước hoa Pháp