Tháng Ba 2014 - Nước hoa nhập giá sỉ, nước hoa Pháp