Tháng Mười Một 2013 - Nước hoa nhập giá sỉ, nước hoa Pháp